prof. dr. Vladimir Todorović

Speaking Sessions

Biografija

Prof. dr Vladimir Todorovic rodjen je 1964. godine u Subotici gde je zavrsio osnovno i srednje obrazovanje.

Medicinski fakultet zavrsava 1990. godine u Novom Sadu. Specijalizaciju Interne medicine polaze 1996. godine u Klinickom Centru Srbije i Univerzitetu u Beogradu, a subspecijalizaciju iz Onkologije 1998. na Institutu za onkologiju i radiologiju kao i Univerzitetu u Beogradu. Zvanje Magistra medicinskih nauka dobija 1997.,a Doktorsku disertaciju brani 2000. godine na Beogradskom Univerzitetu. Sledece godine je biran za Asistenta za predmet Onkologija Medicinskog fakulteta u Podgorici, a za docenta 2005. godine na Univerzitetu Crne Gore. Nakon toga do 2015. je bio vanredni profesor, a od te godine je  redovnog profesora Univerzitet Crne Gore. Nakon staza i rada u Opstoj medicini dobija specijalizaciju iz Interne medicine i radi na Odeljenju Onkologije u Opstoj Bolnici u Subotici. Nakon zavrsene subspecijalizacije 2000. godine dobija poziv Ministarstva zdravlja Crne Gore da radi kao kadar u Klinickom Centru. Reorganizacijom Klinickog centra i osnivanjem Klinike za onkologiju i radioterapiju imenom je za prvog Direktora Klinike 2000. Godine. U periodu od 2012. do 2015. obavljao je funkciju Nacelnika Odeljenja hemioterapije. Sada se nalazi na poziciji Direktora Klinike za onkologiju i radioterapiju u Klinickom Centrtu Crne Gore. Od avgusta 2020. je Direktor Instituta za onkologiju u Podgorici. Clan je Borda direktora Mediteranskog udruzenja onkologa AROME iz Pariza sa kojim je organizovao cetiri medjunarodna Kursa iz Onkologije i tri konsenzus konferencije koje imaju uticaj na regionalni razvoj dijagnostike i terapije karcinoma. Glavni je istrazivac za nekoliko klinickih studija sprovedenih u Klinickom Centru. Objavio je vise radova kao autor i koautor u casopisima na SCI listi i drugim eminentnim zurnalima. Sa saradnicima je autor udzbenika za studente Medicinskog fakulteta u Podgorici za predmet Onkologija „ Osnove klinicke onkologije i palijativna nega“.

Ozenjen je i ima dvije cerke