Predavanja

December 4, 202112:00-12:45

Biografija

 

Prof. dr. Semir Bešlija je rodjen  31.3.1964. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. Specijalizirao internu medicinu na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu 1998. 2014 dobija zvanje subspecijalista internista – medicinski onkolog.

 

Postdiplomski studij okončao u maju 2001, sa prosječnom ocjenom 10. Magistrirao pod mentorstvom Prof. Mirze Mušanovića u decembru 2003 sa temom: “Usporedba efekata liječenja kombinacijom neoadjuvantne kemoterapije sa Cisplatinom i Gemcitabinom i zračenja u odnosu na samo zračenje kod bolesnika sa uznapredovalim nemkirocelularnim karcinomom pluća».

Doktorska disertacija pod naslovom «Kombinacija docetaxela I capecitabina u usporedbi sa docetaxelom kao standardnim načinom liječenja bolesnica sa metastatskim karcinomom dojke», pod mentorstvom Prof. Nermine Obralić odbranjena je u decembru 2005.

 

Proveo dvije godine na Institutu za onkologiju u Ljubljani u periodu  decembar 1995 – maj 1997 i Evropskom Institutu za onkologiju u Milanu, Italija jun – oktobar 1997, kao dobitnik ESMO stipendije na supspecijalizaciji iz medicinske onkologije. Boravio dva mjeseca na MD Andersson Cancer Center, Houston, USA kao gost stipendist u vremenu novembar-decembar 1997. Tokom 2013/2014 zavrsava poslijedoktorski jednogodišnji edukacijski program POLE (Program for Oncology Leaders in Europe) na Univerzitetu Bocconi u Milanu.

 

Dr. Semir Bešlija je uposlen na Klinici za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1989. godine kao ljekar sekundarac, a od 1992.  godine kao ljekar na specijalizaciji iz interne medicine. Od 1998. godine radi u istoj ustanovi kao specijalista interne medicine, a od 2014 kao subspecijalist medicinski onkolog.

 

Godine 2000. imenovan za šefa Odjeljenja za medicinsku onkologiju Klinike za onkologiju KCUS. Trenutno radi kao Šef Klinike za onkologiju UKC Sarajevo. Član je Naučnog vijeća Kliničkog centra Univeziteta u Sarajevu kao i Vijeća za postdiplomsku nastavu I Vijeća za doktoralni studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Redovni je profesor i Šef katedre za onkologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

 

Vođa je Radne grupe za dijagnostiku i liječenje malignih tumora u okviru Strategije za borbu protiv malignih tumora Ministarstva zdravstva FBiH. Voditelj je projekta Federalnog Ministarstva zdravstva: “Izrada vodiča za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti”.

 

Kao kliničar – istraživač bio je aktivno uključen u naučno-istraživački rad te je zajedno sa kolegama kao glavni istraživač tokom karijere bio uključen u izvodjenju preko pedeset internacionalnih projekata – multicentričnih kliničkih studija.

 

Autor je ili koautor preko 100 članaka objavljenim u relevantnim onkološkim časopisima, pozvani predavač Evropske škole za onkologiju u Milanu i Austrijske onkološke akademije, član uredničkog Odbora časopisa MEMO (Magazine of European Medical Oncology). Zajedno sa Prof. Damirom Vrbancem urednik je knjige: «Internistička onkologija», prvog sveobuhvatnog udžbenika internističke onkologije u regiji. Uradci u kojima se pojavljuje kao autor ili ko-autor citirani su 1375 puta, H index 16, i-10 index 20. Član je nekoliko profesionalnih Udruženja uključujući American Society of Clinical Oncology (ASCO) i European Society for Medical Oncology (ESMO). Predsjednik je Udruženja  onkologa  BiH.  Član je Naučnog komiteta Centralno-evropske onkološke grupe (CECOG) te grupe za liječenje karcinoma dojke Evropske organizacije za istraživanje i liječenje karcinoma (EORTC).

 

Fondacija «Sanela Redžepagić» uputila je zahvalnicu dr. Semiru Besliji za iskazano povjerenje pacijentica u akciji «MOJ DOKTOR JE NAJBOLJI»  Sarajevo 2013. gdine.