mr.med.sc.dr. Ivanka Rakita

Speaking Sessions

Biografija

LIČNI PODACI

Ime i prezime:                    Ivanka Rakita

Datum rođenja:                 17.03.1963.god.

Mesto rođenja:                   Briševo, Prijedor , BiH

OBRAZOVANjE

 • 1981.   Srednja medicinska škola, Prijedor
 • 1987. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
 • 2000 – 2002.    Usmjerena specijalizacija iz Onkologije, Institut za Onkologiju i radiologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • 2004. Škola ultrazvuka „Primjena ultrazvuka-novine u dijagnostici“, Medicinski fakultet Univerziteta u Foči
 • 2010. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
 • Magistarska teza: Rizični faktori kod oboljelih od karcinoma dojke u regiji B.Luka

ZAPOSLENjE I PROFESIONALNA KARIJERA

 • 1987 – 1988.    Dom Zdravlja Sanski Most – Ljekar opšte prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • 1998 – danas.   Klinika za Onkologiju, Klinički Centar, B. Luka
 • 1998 –1999.      Ljekar opšte prakse , Klinika za onkologiju , KC, B. Luka
 • 1999 – 2002.   Specijalista interne medicine , Klinika za onkologiju, KC, B. Luka
 • 2002 –  2010.    Subspecijalista onkologije , Klinika za onkologiju, KC, B. Luka
 • 2008 –  danas    Šef intenzivne terapije, Klinika za onkologiju  UKC , B. Luka
 • 2009- 2016.   Asistent na Katedri za onkologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • 2016- danas  Viši asistent na Katedri za onkologiju, Medicinskog fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

ČLANSTVO U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 •  ČLAN EVROPSKOG UDRUŽENJA MEDICINSKIH ONKOLOGA ( ESMO)
 • ČLAN UDRUŽENJA ONKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE

 

UČEŠĆE U NAUČNOISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

Glavni istraživač u kliničkoj  studiji:

 1. TRIO 020  „Randomizirana, otvorena studija faze II o liječenju kombinacijom letrozola i afatiniba (BIBW2992) u odnosu na tretman letrozolom u prvoj liniji liječenja naprednih ER+, HER2- raka dojke u postmenopauzi s niskom ekspresijom ER-a”.
 2. Učesnik u kliničkoj studiji EMILIA
 3. Učesnik u kliničkoj studiji AVEREL
 4. Učesnik u naučno istraživačkom projektu: ORA 11092006 (Značaj inhibitora angiogeneze u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma) Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske