Speaking Sessions

Biografija

Istraživački interes Maligne bolesti gastrointestinalnog sistema; maligne bolesti hepatobilijranog sistema; maligne bolesti kože;neuroedokrini tumori; sistemska onkološka terapija (hemoterapija, imunoterapija i ciljana terapija); palijativna njega.

 

Školovanje

 

 • 2015- Odbranila Doktorski rad na temu “Prognostička i prediktivna
 • vrijednost  imunohistohemijskog određivanja epidermalnih faktora rasta
 • i neoangiogeneze u gastričnom i ezopfagogastričnom karcinomu”  i dobila
 • zvanje: Doktor medicinskih nauka
 • 2009 – Odbranila Magistarski rad na temu “Prediktivni i prognostičk
 • značaj neovaskularizacije u karcinomu debelog crijeva”. I dobila zvanje:
 • Magistar medicinski nauka.
 • 2008-  Položila završni ispit iz subspecijalizacije medicinske onkologije i
 • dobila zvanje subspecijalista medicinski onkolog.
 • 1999 – Položila završni ispit iz inetrne medicine  i dobila zvanje
 • specijalista internista.
 • 2001- Završila edukaciju na postdiplomskom studiju na Katedri za
 • postdiplomski studij Medicinskog fakultetea u Sarajevu.       
 • 1993 – Početak edukacije u okviru specijalizacije iz interne medicine u KCUS.
 • 1986 –  Položila Državni ispit u Ministarstvu za zdravlje, rad socijalnu           
 • politiku u Sarajevu I dobila zvanje ljekar opšte prakse sa dozvolom za    samostalni rad.
 • 1985 – Diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu.          I dobila zvanje Doktor medicine.
 • 1979- Maturirala . I Gimnazija Sarajevo.

Profesionalno iskustvo

 • Od 2014 Institut za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti, Klinika za onkologiju, UKCS, Bolnička 25,71 000 Sarajevo; pozicija i zvanje: šef Odjela za medicinsku onkologiju; odgovornost- rukovodjenje organizacijom i procesom rada sprovodjenja sistemske onkološke terapije na hospitalnom i ambulnatnom odjeljenju Klinike za onkologiju.
 • Od 2008 Klinika za onkologiju, KCUS, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo; pozicija i zvanje: subspecijalista medicinski onkolog  odgovornost- odgovorni onkolog za maligna oboljenja probavnog trakta, kožnih maligniteta i neuroendokrinih malignih oboljenja.
 • Od 2006 Klinika za onkologiju, KCUS, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo; pozicija i zvanje: specijalista interne medicine¸ ljekar na subspecijalizaciji iz med. onkologije; odgovornost- odgovorni ljekar na odjelu ambulantnog ordiniranja sistemske onkološke terapije.
 • Od 1999 do 2007, Klinika za onkologiju, KCUS, Bolnička 25,71 000 Sarajevo; zvanje specijalista internista, odgovornost- odgovorni ljekar na Odjelu ambulantnog ordiniranja sistemske onkološke terapije.
 • Od 1992 do 1999, KCUS, Bolnička 25, 71 000 Sarajevo; zvanje specijalizant  intrene medicine
 • Od 1987 do 1992, KCUS, Bolnička 25,71 000 Sarajevo; Zaposlena u okviru Projekta “ Klinika u kući”, odgovornost – simtomatska terapija za onkološke pacijente .
 • Od 1985 do 1987, KCUS, Bolnička 25,71 000 Sarajevo, ljekar opšte prakse

 

Nastavno  iskustvo

 

 • 1999-2008 Medicinska srednja škola Katolički školski centar Sarajevo; zvanje:  profesor Interne medicine
 • 2010-2015 Farmaceutsko-zdravstevi fakultet Travnik, Univerzitet Travnik; zvanje:  viši asistent Onkologije
 • 2015-2017 Farmaceutsko-zdravstevi fakultet Travnik, Univerzitet Travnik; zvanje: docent Onkologije
 • 2015–              Zdravstveni fakultet Sarajevo, Univerzitet Sarajevo; zvanje : docent Palijativne njege
 • 2018-              Sarajevo School of Science and Technology; zvanje: Profesor Onkologije

 

Dodatne edukacije:

 

 • 1998: Regionalni edukacioni kurs iz genetike i     onkologije, Dubrovnik, Hrvatska .
 • 1999: Onkološka škola mediteranskih zemalja. Aleksandrija, Egipat.
 • 2000: Pisanje, čitanje i randomiziranje  kliničkih studija, postdiplomski kurs   u  organizaciji ESMO (Evropsko udruženje onkologa), Beč, Austrija.
 • 2001:  Rad na imunološkim istraživanjima u  oblasti malignog melanoma, Klinički centar Ljubljana Slovenija.
 • 2001:  Edukacija iz oblasti transplantacije koštane srži, Regionalna
 • bolnica, Odjel za onkologiju i  hematologiju, Ravena,Italija.
 • 2002: Edukacija iz oblasti sprovođenja naučnih  istraživanja u
 • nedefinisanim stanjima u onkologiji, Naučno-istraživački odjel
 • Regionalnog medicinskog centra Firenca, Empoli,Italija.
 • 2002:  Škola “Dobra klinička praksa”  sa   certifikatom  GCP (Certificat
 • In recognition for successful completion  of The School of Good Clinicale
 • Practise), Sarajevo, BiH
 • 2003:  ESMO,Godišnja onkološka škola Evropskog udruženj onkologa,
 • Tenerifi,  Španija.      
 • 2004:  Prvi edukacioni kurs o neuro-endokrinim  tumorima.
 • Bled, Slovenija.
 • 2005:  Edukacija o neurovaskularizaciji i ciljanoj   terapiji u onkologiji.
 • Bazel, Švicarska.
 • 2005: Formiranje protokola za regiju Balkana za  tretman
 • neuroendokrinih tumora.  Ljubljana, Slovenija.
 • 2005:  Godišnja onkološka škola Evropskog  udruženja
 • onkologa,Tenerifi, Španija.
 • 2010: Kurs: Dobra klinička praksa, Medicinski  fakultet Sarajevo.

 

Konferencije

 • Oktobar, 1998: XIII Evropski  kongres onkologa, ESMO, Atina, Grčka.    
 • Maj, 2000: II Evropski  gastro-enterološki onkološki kongres, Barselona, Španija.
 • Oktobar, 2000: XV Evropski  kongres onkologa, ESMO,  Hamburg, Njemačka.
 • Septembar, 2001: Evropska  konferencija: Perspektive u karcinomu dojke. Beč, Austrija.
 • Oktobar, 2001: Kurs evropske škole onkologije-  Novi modaliteti tretmana karcinoma    dojke. Sarajevo, BiH.
 • Oktobar, 2001: XVI ESMO Lisabon, Portugal
 • Maj, 2002: Američki kongres onkologa, ASCO, Orlando,  USA.
 • Novembar, 2002: Sekcija onkologa Italija: Novi aspekti  tretman novotvorevina hipertermijom uz   hemoterapiju.  Empoli, Italija .
 • Oktobar, 2003:  XVIII ESMO, Kopenhagen,    Danska.
 • Juni,  2004: XIX ESMO Kongres evropske sekcije za Gastro-Intestinalne karcinome. Barselona, Španija
 • Maj, 2005: Evropski  gastro-enterološki onkološki Kongres. Barselona, Španija.
 • Maj, 2006: Evropski  gastro-enterološki onkološki Kongres.Barselona, Španiija.
 • Octobar, 20006: ESMO  Istanbul, Turska
 • Februar, 2008: Internacionalni Kongres o novim modalitetima u tretamnu zloćudnih bolesti. Pariz, Francuska
 • Juni, 2009: Evropski  gastro-enterološki onkološki kongres, Barselona,Španiija
 • Oktobar, 2009: ESMO  Berlin, Njemačka
 • Mart, 2010: Godišnja konferencija “ENETS” – Evropsko udruženje za  tretman neuroendokrinih tumora, Berlin, Njemačka
 • Juni, 2010: Američki kongres onkologa, ASCO, Čikago, USA.
 • Juli, 2010: Evropski  gastro-enterološki onkološki kongres, Barselona Španiija
 • Oktobar 2012: ESMO, Milano, Italija
 • Oktobar, 2014: ESMO, Madrid, Španija
 • April, 2016: PRISM-Progressing Individualised Treatment Strategis in Melanoma, Amsterdam, Holandija
 • Oktobar, 2017: ESMO, Madrid, Španija
 • Mart, 2017:  Europen Melanoma Perceptorship Meeting,Essen,Njemačka.
 • April, 2018: ANUBiH Okrugli sto sa međunarodnim učešćem “Melanom”, Sarajevo, BiH
 • April, 2018: II Kongres endokrinologa I dijabetologa u BiH sa  internaconalnim učešćem, Sarajevo, BiH.
 • Maj, 2018: Pancreatic diseases academy, Univerzitetski  Klinički centar Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Juni, 2019: Evropski  gastro-enterološki onkološki Kongres. Barselona,Španija.

 

 

 Učešće u naučno-istraživačkim projektima:

 

 • 1998-2001:         Gemcitabine/Epirubicine/Paclitaxel u kombinaciji vs.(standardni protokol) 5Fluorouracil/Epirubicin/Cysplatin u kombinaciji, kao I linija hemoterapije u metastatskom karcinomu dojke- Faza III Studije CECOG,Lilly. 

 

 • 1998-1999:            Granisetron u tretmanu izaržene i prolongirane

mučnine i povraćanja uzrokovane terapijom sa Cisplatinom,(IIT);Roche.

 

 • 1999-2001:            Capecitabine kao prva terapijska linija u tretmanu
 • Metastatskog karcinoma dojke,IIT,Faza II,Roche.

 

 • 1999-2002:            Gemcitabine + Cysplatin uz radijacijsku terapiju vs Radijacijska terapija, u tretmanu pacijenata sa   plućnim karcinomom st.IIIA/IIIB radndomizirana multicentrična klinička studija, IIT; Lilly.

 

 • 2000-2002:               Multicentrična (faze III) randomizirana studija:    Komparacija  Docetaxel sa Doxorubicin I Cyclophosphamid vs    Doxorubicin i Cyclophosphamide, naknadno   Docetaxel  kao   adjuvantna terapija operabilnog carcinoma dojke kod  HER2   negativnih pacijentica sa  pozitivnim aksilarnim limfnim cvorovim BCIRG 005.

 

 • 2004-2005:             Capecitabine  kao I terapijska linija u tretmanu

metastatskog kacinoma debelog crijeva, IIT,Faza II,Roche.

 

 • 2004-2006:              Otvoreno ispitivanje Gliveca kod neresektabilnih ili

Metastatskih malignih gastrointestinlanih stromalnih tumora sa pozitivnim c-kit; CECOG/klinička faza III.

 

 • 2004-2006:              Bevacizumab uz hemoterpijksi režim XELIRI, kao I

terapijska linija kod metastatskog karcinoma debelog crijeva, Roche/Klinička faza IV;

 

 • 2005-2006:                Nasumična, otvorena studija faze II za procjenu 

djelotvornosti    i    sigurnosti        primjene    FOLFOX +  cetuximab    u     

poredjenju  sa   FOLFIRI + cetuximab  kao terapija prve linije u liječenju  

pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona-CECOG.

 

2007-2010              Multicentrična multinacionalna faze 3 randomizirana studija: Evaluacija sigurnosti I efikasnosti tretmana pacijenta sa kolorektalnim karcinomom sa jetrenim metastazama koristeći LITEX system plus hemoterpiju u poredjenju sa samom hemoterapijom.

 

 • 2008-2010 Multicentrična multinacionalna faze 2  randomizirana studija:  Evaluacija sigurnosti I efikasnosti tretmana pacijenta sa metastatskim karcinomom želuca sa prepratom PEP02 vs. Irinotecan vs. Docetaxel kao II terapijska linija.

 

 • 2011- 2020            Multicentrična multinacionalna faze 3 studija : Evaluacija sigurnosti i efikasnosti tretmana pacijenta sa metatastskim melanomom sa terapijom Vemurafenim.

 

 • 2013- 2019            Multicentrična studija faze 3: Evaluacija sigurnosti i efikasnosti Vismodegib termana pacijenta sa inoperabilnim ( lokalno uznapredovalim ) ili metastatskim bazocelularnim karcinomom.

 

 

ČLANSTVO U  STRUČNIM ASOCIJACIJAMA

 

 1. Član udruženja onkologa Bosna i Hercegovine;

 

 1. Član  Evropskog udruženja onkologa (ESMO);

 

 1. Nacionalni predstavnik  u  Regionalnom odboru za neuroendokrine tumore;

 

 1. Član sekcije za maligne bolesti u Akademiji nauka i umjetnosti BiH.

 

 1. Nacionalni predstavnik  u  Odboru Centralne i Južne Evrope za melanome

 

 

 

 

Politički i društveni angažman

 

 1. Ljekar volonter Udruženja oboljelih od malignih bolesti Federacije BiH
 2. Osnivač Udruženja oboljelih od melanoma u FBiH
 3. Osnivač Udruženja oboljelih od karcinoma debelog crijeba u FBiH

 

Objavljeni radovi:

  1. M.Banjin. Karcinom jednjaka.Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2019: 249-263.
  2. M.Banjin. Karcinom želuca. Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu2019: 263-275.
  3. M.Banjin. Maligni tumori tankih crijeva. Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu2019: 275-283.
  4. M.Banjin. Karcinom kolona i rektuma. Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu2019: 283-315.
  5. M.Banjin. Analni karcinom. Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu2019: 315-323.
  6. M. Banjin. Umor vezan za malignu bolest. Bešlija S, Vrbanec D. Internistička onkologija. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu2019: 997-1003.
  7. L Kandolf Sekulovic, Jun Guo, S Agarwala, Axel Hauschild, G McArthur, Gabriela Cinat, A Wainstein, C Caglevic, P Lorigan, H Gogas, M Alvarez, Robert Duncombe, C Lebbe, K Peris, P Rutkowski, A Stratigos, A-M Forsea, L De La Cruz Merino, M Kukushkina, R  Dummer, C Hoeller, C Gorry, L Bastholt, D Herceg, B Neyns, R Vieira, P Arenberger, M Bylaite-Bucinskiene, N Babovic, M Banjin, K Putnik, V Todorovic, K Kirov, J Ocvirk, A Zhukavets, A Ymeri, Igor Stojkovski, C Garbe. Access to innovative medicines for metastatic melanoma worldwide: Melanoma World Society and European Association of Dermato-oncology survey in 34 countries. European Journal of Cancer  2018; 104:201-209 
  8. LO Kandolf Sekulovic, SS Agarwala, A Hauschild, J Guo, GA McArthur, P Lorigan, G Cinat, C Caglevich, C Lebbe, PL Rutkowski, H Gogas, R Dummer, B Neyns, L Bastholt, A Wainstein, D Herceg, M Banjin, A Zhukavets, J Ocvirk, C Garbe. 1560PD Major determinants of delayed access to innovative medicines for metastatic melanoma: The results of Melanoma World Society and European Association of Dermato-Oncology. Journal Annals of Oncology 2018; 29 (8):mdy297.004.
  9. LO Kandolf Sekulovic, SS Agarwala, Axel Hauschild, J Guo, Grant A McArthur, P Lorigan, G Cinat, C Caglevich, Celeste Lebbe, PL Rutkowski, H Gogas, R Dummer, B Neyns, Lars Bastholt, Alberto Wainstein, D Herceg, M Banjin, A Zhukavets, J Ocvirk, Claus Garbe.  Major determinants of delayed access to innovative medicines for metastatic melanoma: The results of Melanoma World Society and European Association of Dermato-Oncology survey. Journal Annals of Oncology  2018;29: viii563
  10. M. Banjin. Ciljana terapija i metastatski melanom. Akademija nauka i umjetnosti Bosne I Hercegovine Knjiga apstrakta  2018;
  11. M.Banjin. Melanom, Udruženje onkologa u BiH 2018
  12. L. Kandolf Sekulović, M.Banjin. More than 5000 patients with metastatic melanoma in Europe per year do not have access to recommended first-line innovative treatments. European Journal of Cancer 2017; 75: 313-322.
  13. A.Pašić, S. Bešlija, M.Banjin. P-189 Correlation between of expression of the enzyme topoisomerase I and p53 and result of irinotecan based therapy in patients with metastatic colorectal cancer.Annals of Oncology 2015;26(4): iv55-iv55
  14. A. Sofić, Š. Bešlić , M.Banjin . Magnetic resonance imaging to evaluate neoadjuvant therapy effects on rectal carcinoma.Acta Clinica Croatica 2015; 54(3): 303-307.
  15. M. Banjin. Karcinom jednjaka. Bešlija S, Vrbanec D. Medicinska/internistička onkologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2014: 114-123.
  16. M.Banjin. Karcinom želuca. Bešlija S, Vrbanec D. Medicinska/internistička onkologija, MedicinskifakultetUniverzitetauSarajevu 2014: 123-131.
  17. M.Banjin. Maligni tumori tankih crijeva. Bešlija S, Vrbanec D. Medicinska/internistička onkologija, MedicinskifakultetUniverzitetauSarajevu 2014:  131-139.
  18. M.Banjin. Karcinom kolona i rektuma. Bešlija S, Vrbanec D. Medicinska/internistička onkologija, MedicinskifakultetUniverzitetauSarajevu 2014:  139-163.
  19. M.Banjin. Analni karcinom. Bešlija S, Vrbanec D. Medicinska/internistička onkologija, MedicinskifakultetUniverzitetauSarajevu 2014: 163-167.
  20. A. Sofić, Š. Bešlić, A. Husić-Selimović, A. Đuran, Đ. Eminagić, B. Gogov, M. Banjin. CTC and MRI assesment of local tumor staging of rectal carcinoma. Medicinksi žurnal 2013;19(3): 212-218.
  21. A.C.Roy,S.R.Park,D.Cunningham, Z.K.Kang, Y.Chao, L.T.Chen, C.Rees, H.Y.Lim,  J.Tabernero, F.J.Ramos, M. Kujundzic, M.Banjin Cardic, C.G.Yeh and A.de Gramont. A randomized phase II study of PEP02 (MM-398), irinotecan or docetaxel as a second-line therapy in patients with locally advanced or metastatic gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma. Ann Oncol 00: 1-7, 2013.
  22. L. Lincender-Cvijetić, M. Banjin- Čardžić. S.Vegar-Zubović. D. Vrcić. Radiological imaging of rectal cancer. Acta Medica Academica 2012:41(2):199-209.
  23. Banjin M. Adjuvantna I neoadjuvantna sistemska onkološka terapija. First Sarajevo colon cancer expert meeting Knjiga apstrakta  2012;
  24. Banjin M. Bilalović N, Obralić N, Lincender L. Prediktivni i prognostički značaj neovaskularizacije u kolorektalnom karcinomu. Medicinski žurnal 2011; 17(3): 202-209.
  25. Banjin M. Adjuvantna terapija kolorektalnog karcinoma, Kolorektalni karcinom danas. Akademija nauka i umjetnosti Bosne I Hercegovine Knjiga apstrakta  2011;
  26. L. Lincender, M. Banjin,D. Vrcić, S.Gornjaković, v. Đurović Sarajlić, S.Vegar- Zubović, S. Prevljak. Procjena MR holangiopankreatografije u komparaciji sa US/EUS i ERCP u dijagnostici malignih bilijarnih bolesti. Medicinski žurnal 2011; 17(2): 108-112.
  27. S. Beslija, M. Banjin, S. Jungic, N. Obralic, G. Kecman-Malcic, I. Rakita, B. Salkic, A. Pasic, L. Tinjic and V. Smoljanovic. Preliminary phase II study results of capecitabine (X) + irinotecan (I) +bevacizumab (A) as first- line therapy for patients (pts) with metastatic colorectal cancer (MCRC). Journal of Clinical oncology, 2007 ASCO Annual Meeting( Post meeting Edition). Vol 25, No 18S, 2007: 1452.
  28. S. Bešlija, M. Banjin, S. Jungic, N. Obralic, G. Kecman-Malcic, I. Rakita, B. Salkic, A. Pasic, L. Tinjic and V. Smoljanovic. Update phase II study results of capecitabine (X) + irinotecan (I) + bevacizumab (A) as first-line therapy for metastatic colorectal cancer (MCRC). J Clin Oncol, 2009 ASCO Annual Meeting, Vol 27, No 15S, 2009: e15064
  29. Banjin-Cardzic M, Obralic N, Bilalović N, Beslija S, Tinjic L, Smoljanovic V.  Predictive and prognostic importance of neovascularization in colorectal carcinoma. Ann Oncol 2010; 21(6):72-73.
  30. Bešlija S; Obralić N; Bašić H; Tatarević A; Mahić N; Banjin M; Čardžić A; Šošević A; Cerić T; Pašić A and Salkić B. Randomized trial of sequence vs. combination of capecitabine (X) and docetaxel (T): XT vs. T followed by X after progression as first-line therapy for patients (pts) with metastatic breast cancer (MBC). J CLIN ONCOL. 2006; 24(18, Part 1 Suppl.):20S-20S.
  31. VesnićS; Đurović V; Lincender L; Banjin M; Sefić I; Civić H, and Avdagić E. Intraarterijska aplikacija citostatika u tretmanu hepatocelularnog carcinoma. Kongres hirurga/kirurga Federacije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 1. Zbornik sažetaka First congress of surgery of Federeation of Bosnia and Herzegovina with international partipitation; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad I razvoj KCUS; 2006: 93-94.
  32. S. Beslija, N. Obralic, H. Basic, A. Tatarevic, M. Naila, M. Banjin, A. Cardzic, A. Sosevic, A. Pasic, T. Ceric and B. Salkic. Randomized trial of sequence vs. combination of capecitabine (X) and docetaxel (T): XT vs. T followed by X after progression as first-line therapy for patients (pts) with metastic breast cancer (MBC). Journal of Clinical Oncology, 2006 ASCO Annual Meeting Proceedings. Vol 24, No 18S, 2006: 571.
  33. Bešlija S; Obralić N; Bašić H; Tatarević A; Mahić N; Banjin M; Šošević A; Cerić T; Pašić A and Salkić B. A single institution randomized trial of taxotere ( T) and Xeloda (X) given in combined vs. taxotere( T) followed by Xeloda( X) for metastatic brest cancer(MBC). EJC SUPPL. 2005; 3(2):114-114.
  34. Banjin M; Obralić N; Bešlija S; Parganlija N, and Bašić H. Xeloda in treatment of the colorectal carcinoma.MED ARH.2002; 56(1):71.Notes: 1. Kongres gastroenterologa I hepatologa Bosne I Hercegovine sa medjunarodnim učešćem, Sarajevo, maj 2002.
  35. Obralić N; Gribajčević M; Bešlić Š; Paraganlija N; Banjin M, and Tatarević- Šuko A. Indicators in frequency of digestive tract tumors in register of malignanat neoplasm of the Clinical Centre of Sarajevo Universiy. MED ARH. 2002; 56(1):80.
  36. Osmić H; ObralićN; Banjin M; Paraganlija N; Dragnić E, and Dalibegović  A.Chemotherapy of advanced pancreatic carcinoma. MED ARH. 2002; 56(1, Supl.1):77.Notes: 1. Kongres gastroenterologa I hepatologa Bosne I Hercegovine sa medjunarodnim učešćem, Sarajevo, Maj 2002.
  37. Paraganlija N; ObralićN; Banjin M; Bešlija S; Bešlić S. Adjuvanth chemotherapy and radiation  rectum cacrcinoma stage II and III. MED ARH. 2002; 56(1, Supl.1):70.
  38. Šošević A; Obralić N; Bešlija S, and Banjin M. Malignant insulinoma-oncological treatement. MED ARH. 2002; 56(1, Supl.1):77.Notes: 1. Kongres gastroenterologa I hepatologa Bosne I Hercegovine sa medjunarodnim učešćem, Sarajevo, Maj 2002.
  39. Banjin M and Čardžić A. Maligni tumori tankog crijeva. U. ONKOLOGIJA. Sarajevo: Bošnjački institut, Fondacija Adil Zulfikarpašić; 2001; pp. 279-80.
  40. Bešlija S; Mušanović M; Bašić H; Tatarević A, and Banjin M. Docetaxel (Taxotere) as the first line therapy in wumen with metastatic brest cancer: A single institution study. Congress of radiology of B&H, 1st -100 years of radiology in Sarajevo. Book of Abstract; Sarajevo. Sarajevo: Association of radiology of Medical Association of B&H; 1999: 203 (97).
  41. Bešlija S; Paraganlija N; Bašić H; Kazić N, and Banjin M. A phase II trial of 5-Fluorouracil and leucovorin in patients with metastatic colorectal cancer. Congress of radiology of B&H, 1st -100 years of radiology in Sarajevo. Book of Abstract; Sarajevo: Association of Radiology of Medical Association of B&H; 1999: 206 (100).
  42. Kapidžić A; Banjin S, and Banjin-Čardžić M. Metastatic lymphomas in malignant thyroid tumors. Symposium on tumor research in ORL, 4. Abstracts; Dusseldorf. Dusseldorf: s.n.; 1991:12.

 

 

 

Rad u pripremi  za objavljivanje  prihvaćen u maju  2020  za objavljivanje  u“ Journal of European Academy of Dermatology and Venereology“ Which medical disciplines diagnose and treat skin cancer in Europein 2019? A survey in 27 European countries.
 Autori: Bottom of Form

KandolfSekulovic L,Perris K, Stratigos A, Hauschild A, Forsea AM, Lebbe C, AimiliosLallas,Grob JJ, Catherine Harwood, Gogas H, Olah J, Kelleners-Smeets N, Paoli J, Dummer R,Putnik K, Bastholt L, Karls R, Hoeller C, Vandersleyen V, Vieira R, Moreno-Ramirez D, Arenberger P, Rutkowski P, Bylaite-Buckinskiene M, Ocvirk J, Situm M, Ymeri A, Banjin M,Todorovic V, Zhukavets Aand Garbe C.