dr. Bogdan Bogdanović

Speaking Sessions

December 4, 202108:00-08:45

Biografija

Rođen u Somboru 1975. Od 1982. živi u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i srednju medicinsku školu 1994. Medicinski fakultet završio u Novom Sadu 2001. nakon toga u dva navrata volontirao na klinici za gastroenetrolohepatologiju u kliničkom centru u Novom Sadu.

Na odsluženju redovnog vojnog roka 2002.-2003. radio kao lekar u garnizonoj ambulanti Sombor. Od juna 2003. volontira na odeljenju za onkološku gastroenetrohepatologiju instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Od 2004.-2005. zaposlen u centru za nuklearnu medicinu  instituta za onkologiju Vojvodine., a od 2005. stalno zaposlen na odeljenju za onkološku gastroenterohepatologiju instituta za onkologiju Vojvodine gde i sada radi. Specijalizaciju iz interne medicine upisao 2006, a 2010. položio specijalistički ispit.

Od 2011. šef odseka za gastroenetrologiju odeljenja za onkološku gastroenetrohepatologiju. 2014. položio supspecijalistički ispit iz gastroenetrohepatologije. Aktivno učestvovao u većem broju kliničkih studija iz oblasti malignih tumora kolorektuma, želuca, pankreasa, jetre, kao i neuroendokrinih tumora gastrointesinalnog trakta.

Koautor brojnih naučnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Tečno govori engleski jezik.