spec.dr. Amina Jalovčić Suljević

Speaking Sessions

Biografija

Prethodno iskustvo:

Period

Opis

2008-2010.

Doktor medicine, Volonter, KCUS

2010-2012

Ljekar sekundarac, Medical oncology department, Clinical Center University of Sarajevo

2012-2017

Specijalizant Interne medicine na Klinici za onkologiju KCUS

Feb.2017. i dalje

Specijalist Interne medicine na Klinici za onkologiju KCUS

Aug.2019.

Početak subspecijalizacije iz Medicinske onkologije

 

 

 

Stručna i naučna aktivnost

Period

Opis

Jun.2006.

Workshop urgentne medicine, Medicinski fakultet u Sarajevu, BiH

Maj 2006.

3.Gastroenterohepatološka škola sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, BiH

Maj 2006

Druga proljetna alergološka škola, Sarajevo, BiH

Feb.2007

15th Annual International Ain Shams Medical Students Congress, Cairo, Egypt

Maj 2007.

Gastrointestinal cancer school, Sarajevo, BiH

Apr.2009.

6. Gastroenterohepatološka škola, Sarajevo BiH

Maj 2010.

Course of Cardiopulmonal resuscitation (CPR), Sarajevo, BiH

Maj 2011.

Europska škola Onkologije, Balkan Masterclass in Clinical Oncology, Dubrovnik, Hrvatska

Jun.2011.

7th Central European Oncology Congress, Opatija, Hrvatska

Dec.2011

Certifikat položenog kursa DOBRE KLINIČKE PRAKSE, Medicinski Fakultet u Sarajevu

Feb. 2013

Program za naprednu terapiju hepatocelularnog karcinoma, Barcelona, Španija

Okt.2015.

Novartis Oncology Alphabet, Split, Hrvatska

Dec.2015

1st  Sarajevo Winter Oncology Conference, Sarajevo, BiH

Maj.2016.

Sastanak istraživača za studiju GO29058/SANDPIPER, Helsinki, Finska

Sep.2016.

8.Simpozij i godišnji sastanak Hrvatskog društva za Internističku Onkologiju hrvatskog liječnjičkog zbora s međunarodnim sudjelovanjem, Trakošćan, Hrvatska

Dec.2016.

2nd  Sarajevo Winter Oncology Conference, Sarajevo, BiH

Okt.2017.

Eastern Europe and Balkan Region Programme – Visiting Professorship 2017., Sarajevo, BiH

Okt.2017.

8th Regional Oncology Forum, Varšava, Poljska

Dec.2017.

Imunoterapija u plućnom karcinomu, Bled, Slovenija

Jun.2018.

8th European Post.Chicago Melanoma/Skin Cancer Meeting, Minhen, Njemačka

Nov.2018

4th Sarajevo Winter Oncology Conference, Sarajevo, BiH

 

 

 

Klinička istraživanja

2014.

SB3-G31–BC, Karcinom dojke, Faze  III (Istraživač)

2015.

BO28984, Karcinom pluća, Faze  III (Istraživač)

2016.

WO29522, Karcinom dojke FazeIII (Istraživač)

2017.

IMwigor, Metastatski urotelialni karcinom, Faze III (Istraživač)

 

 

 

Pozvani predavač

2017.

The First Regional Congress of Internal Oncology, Dubrovnik Croatia 2017.

2018.

4th  Sarajevo Winter Oncology Conference ( Sarajevo, B&H, Novembar 2018.)

 

 

 

Publikacije:

2007.

15th Annual International Ain Shams Medical Students Congress,  Hadžismailović Ajla, Jalovčić Amina. Mentor: Prim dr sci  med Hadžismailović Ademir  “Pleuralna drenaža i njena uloga u tretmanu penetrantnih povreda grudnog koša u toku rata u Sarajevu, Cairo, Egypt

2015.

A. Pasic, S. Beslija, A. Djuran, I. Sefic-Pasic, M. Banjin, T. Ceric, A. Rasic, B. Hasanbegovic, A. Jalovcic, E. Kapisazovic. Correlation between of expression of the enzyme topoisomerase I and p53 and result of irinotecan based therapy in patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology 26 (Supplement 4): iv1–iv100, 2015.

 

2019.

Semir Bešlija, Damir Vrbanec, i sur.: „Internistička onkologija“ ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, 2019.