Satelitski simpozij PFIZER: Kako palbociclib može doprinijeti liječenju HR+/HER2- pacijentica u BiH?

December 6, 202010:00 - 10:50Live Stream

Moderator

prof. dr. Semir Bešlija

View Profile

Predavači

doc.dr. Inga Marjanović

View Profile

prof. dr. Semir Bešlija

View Profile

prof. dr. Timur Cerić

View Profile

Detalji predavanja

  • 6. Decembar 2020
  • 10:00 - 10:50
  • Live Stream via Zoom