Otvorena pitanja u onkologiji : Optimalna terapija metastatskog HCC

December 6, 202012:00 - 12:15Live Stream

Predavači

mr.sci.dr. Anes Pašić

Detalji predavanja

  • 6. Decembar 2020
  • 12:00 - 12:15
  • Live Stream via Zoom