Novosti u liječenju GI karcinoma

December 6, 202013:00 - 14:00Live Stream

Moderatori

prim.doc.dr.med.sci. Jasmina Alidžanović

prof. dr. Ivan Nikolić

Novosti u liječenju karcinoma želuca

doc. dr. sc. Dragan Trivanović

Karcinom pankreasa, novi terapijski pristup

dr. Bogdan Bogdanović

Kolorektalni karcinom

prof. Janja Ocvirk, MD, PhD

Detalji predavanja

  • 6. Decembar 2020
  • 13:00 - 14:00
  • Live Stream via Zoom