Satelitski simpozij GENZYME: Kako odabrati optimalnu terapiju za svakog bolesnika s metastatskim rakom prostate?

December 5, 202010:30 - 11:00Live Stream

Moderator

prof. dr. Semir Bešlija

View Profile

Panelisti

dr. Milena Gnjidić

View Profile

prof. dr. Timur Cerić

View Profile

Detalji predavanja

  • 5. Decembar 2020
  • 10:30 - 11:00
  • Live Stream