Novosti u tretmanu tumora pluća; Gdje smo danas?

December 5, 202016:00 - 17:00Live Stream

Moderatori

prof.dr.sci. Gordan Srkalović

prof. dr. Timur Cerić

Novosti u tretmanu sitnostaničnog karcinoma pluća

doc. dr. sc. Marko Jakopović

Nesitnostanični karcinom pluća uloga imunoterapije, šta je novo

dr.sc.med. Davorin Radosavljević

Nesitnostanični karcinom pluća uloga ciljane terapije

doc.dr.sci.med. Bojan Zarić

  • 5. Decembar 2020
  • 16:00 - 17:00
  • Live Stream