Okrugli stol : Napredak u terapiji melanoma 2019-2020 u FBIH

December 5, 202013:00 - 14:00Live Stream

Moderatori

prof. dr. Lidija Kandolf

prof. dr. Maja Banjin

Nove terapijske smjernice u melanomu u 2020 godini

spec.dr. Amina Jalovčić Suljević

Napredak u terapiji melanoma 2019-2020 u FBIH

prim.mr.sci. Ibrahim Šišić

Tretman pacijenata sa melanomom u toku pandemije

dr. Fikret Operta

Detalji predavanja

  • 5. Decembar 2020
  • 13:00 - 14:00
  • Live Stream