Prof. dr. Semir Bešlija

Chairman of Oncologist Association in BiH

DOBRODOŠLI NA 7. SWOC

Kada smo prije 7 godina odlučili organizovati prvu Sarajevsku zimsku onkološku konferenciju bili smo vođeni željom da izgradimo nove mostove saradnje i prijateljstva među onkolozima u regiji. Vjerovali smo da samo kroz usvajanje novih saznanja, zajedničke projekte i kroz razmjenu ideja i iskustava možemo napredovati i našim pacijentima omogućiti bolje liječenje. Uz pomoć naših prijatelja iz farmaceutskih kompanija koji su, kao i mi, prepoznali važnost saradnje, konferencija je svake godine postajala sve kvalitetnija.

Pandemija je promijenila način na koji živimo, razmišljamo i konačno način na koji brinemo o našim pacijentima. Prihvatajući “novo normalno”, po drugi put organizujemo našu Konferenciju na web platformi. Uvjereni smo da ćemo kvalitetom programa koji planiramo za ovaj SWOC uspjeti prevladati činjenicu da nismo u mogućnosti pružiti ono zbog čega je SWOC napravljen i po čemu je bio poznat.

Virtuelno je pobijedilo stvarno, za sada. SWOC podsjeća na grad po kojem je i dobio ime – prilagodljiv i nepobjediv. Idemo dalje. Čekajući bolja vremena, želim Vam uspješan rad.

Prof. dr. Semir Bešlija
Predsjednik Udruženja onkologa u BiH

ESDO SUPPORTED EVENT

ESO SUPPORTED EVENT

PREDAVAČI

AGENDA

Otvaranje konferencije

Decembar 3, 2021    15:30 – 15:45

Satelitski simpozijum – Astellas – Zlatni sponzor konferencije
Aspekti ranog tretmana metastatskog kastracijski rezistentnog karcinoma prostate (mCRPC).

Decembar 3, 2021  15:45 – 16:45

Predavači

 • Timur Cerić
 • Alma Mekić-Abazović
 • Marija Gamulin

ASCO & ESMO Highlights

Decembar 3, 2021 16:45 17:30

Predavači

 • Damir Vrbanec
 • Semir Bešlija
 • Timur Cerić
 • Anes Pašić

Satelitski simpozijum – Roche – Platinasti sponzor konferencije
Karcinom pluća u „precision medicine“ eri

Decembar 3, 2021 17:30-18:30

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Alma Mekić-Abazović
 • Mirko Stanetić
 • Timur Cerić

Satelitski simpozijum – Novartis – Platinasti sponzor konferencije
(R) evolucija u tretmanu HR + HER2- uznapredovalog karcinoma dojke

Decembar 3, 2021 18:30-19:30

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Zdenka Gojković
 • Berisa Hasanbegović
 • Inga Marijanović

Plenarno predavanje – Novi ciljevi u tretmanu metastatskog karcinoma debelog crijeva

Decembar 3, 2021 19:30 – 20:00

Predavači

 • Serdar Turhal

Neoadjuvantni tretman gastrointestinalnih tumora

Decembar 4, 2021  08:00 – 08:45

Predavači

 • Jasmina Alidžanović
 • Ivan Nikolić
 • Boris Belev
 • Sanja Lekić
 • Bogdan Bogdanović

Imunoterapija u tretmanu gastrointestinalnih tumora proksimalnog dijela probavne cijevi

Decembar 4, 2021 08:45 – 09:30

Predavači

 • Hrvoje Silovski
 • Ivan Nikolić
 • Biljana Kukić
 • Anes Pašić

Satelitski simpozijum
– Roche – Platinasti sponzor konferencije
Nova era u tretmanu hepatocelularnog karcinoma

Decembar 4, 2021   09:30 – 10:05

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Anes Pašić
 • Inga Marijanović

Kafe pauza

Decembar 4, 2021  10:05 – 10:15

ESDO sesija
– Imunoterapija u tretmanu kolorektalnog karcinoma

Decembar 4, 2021  10:15 – 11:00

Predavači

 • Eric Van Cutsem

Satelitski simpozijum – AMICUS – Platinasti sponzor konferencije
Uloga ciljane terapije u tretmanu metastatskog kolorektalnog karcinoma

Decembar 4, 2021  11:00 11:30

Predavači

 • Anes Pašić
 • Azra Rašić

Karcinomi glave i vrata

Decembar 4, 2021  11:30 – 12:00

Predavači

 • Amina Jalovčić Suljević

Satelitski simpozijum – MSD/ Glosarij CD – Platinasti sponzor konferencije
„Keytruda® (pembrolizumab) – Ključ boljeg ishoda u tretmanu multiplih tipova tumora“

Decembar 4, 2021  12:00 – 13:00

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Timur Cerić
 • Anes Pašić

Neoadjuvantna terapija karcinoma dojke

Decembar 4, 2021  13:00 – 13:45

Predavači

 • Zdenka Gojković
 • Semir Bešlija
 • Simona Borštnar
 • Natalija Dedić Plavetić
 • Ljiljana Stamatović

Satelitski simpozijum – Pfizer – Zlatni sponzor konferencije
Benefit CDK4/6 inhibitora u mozaiku pacijenata sa HR+/HER2- metastatskim karcinomom dojke

Decembar 4, 2021  13:45 – 14:45

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Lazar Popović
 • Timur Cerić
 • Inga Marijanović

Plenarno predavanje – „Precision medicine“
– kraj medicinske onkologije koju smo poznavali ?

Decembar 4, 2021   14:45 – 15:15

Predavači

 • Bojan Zarić

Pauza za ručak

Decembar 4, 2021   15:15 – 16:00

Paralelne sesije:

Decembar 4, 2021   16:00 – 16:45

1. Karcinom pluća u 2021.: Testiranje, mete i tretman:

 • Davorin Radosavljević
 • Marko Jakopović
 • Timur Cerić

2. Think pink: Zajedno smo jedno

Karcinom pluća – Real world, real data, real cases

Decembar 4, 2021   16:45 – 17:30

Predavači

 • Timur Cerić – moderator
 • Mojca Unk
 • Bojan Zarić

Kafe pauza

Decembar 4, 2021   17:30 – 17:45

Satelitski simpozijum – Takeda – Srebreni sponzor konferencije
Klinički značaj frontline brigatiniba kod alk+ nesitnoćelijskog karcinoma pluća

Decembar 4, 2021  17:45 – 18:15

Predavač

 • Semir Bešlija

IZABERI SVOJ TIM!

Decembar 4, 2021 18:15 – 19:15

Radionica 1

 • Luka Simetić
 • Davorin Herceg

Radionica 2

 • Jasmin Bektić
 • Lazar Popović

IZABERI SVOJ TIM!

Decembar 5, 2021  08:30 – 09:30

Radionica 3 : Karcinom jajnika

 • Tajana Silovski
 • Berisa Hasanbegović

Radionica 4 : Tretman trostruko negativnog metastatskog karcinoma dojke

 • Ana Tečić Vuger
 • Ana Cvetanović

Šta je novo u tretmanu uroloških maligniteta?

Decembar 5, 2021 09:30 – 10:15

Predavači

 • Timur Cerić – moderator
 • Jasmin Bektić
 • Lazar Popović

Kafe pauza

Decembar 5, 2021 10:15 – 10:30

Satelitski simpozijum – AMICUS – Platinasti sponzor konferencije

Decembar 5, 2021 10:30 – 11:30

Predavači

 • Semir Bešlija
 • Timur Cerić
 • Inga Marijanović
 • Berisa Hasanbegović

HER-2/Neu Alterations
– Korištenje biologije za razvoj terapijskih opcija u karcinomu dojke, pluća i nadalje

Decembar 5, 2021 11:30 – 12:30

Predavači

 • Dragan Trivanović
 • Berisa Hasanbegović
 • Robert Šeparović

Satelitski simpozijum
– MSD/ Glosarij CD – Platinasti sponzor konferencije
Panel „Keytruda® (pembrolizumab) – Ključ boljeg ishoda u tretmanu nesitnoćelijskog karcinoma pluća“

Decembar 5, 2021 12:30 – 13:05

Predavači

 • Berisa Hasanbegović
 • Semir Bešlija
 • Timur Cerić

Multidisciplinarni pristup u tretmanu malignog melanoma – Case study based sesija

Decembar 5, 2021 13:05 – 14:05

Predavači

 • Tanja Mesti
 • Janja Ocvirk
 • Amina Jalovčić Suljević
 • Lidija Kandolf
 • Davorin Herceg

Satelitski simpozijum – Novartis – Platinasti sponzor konferencije
Značaj adjuvantnog tretmana melanoma sa ciljanom Tafinlar / Mekinist terapijom

Decembar 5, 2021 14:05 – 14:45

Predavači

 • Ivanka Rakita
 • Amina Jalovčić-Suljević
 • Dijana Koprić

Kafe pauza

Decembar 5, 2021 14:45 – 15:00

Optimalni hirurški tretman karcinoma grlića maternice

Decembar 5, 2021  15:00 – 15:30

Predavači

 • Iztok Takač
 • Monika Sobočan

Šta smo naučili? Budući događaji…

Decembar 5, 2021 15:30 – 15:45

SPONZORI

PLATINASTI

 ZLATNI

SREBRNI

OSTALI

Kontakt informacije:

Telefon:

+387 33 863 666

E-mail:

Dizajnirano i razvijeno od strane Purple Key

Autorsko pravo ©2021 SWOC. Sva prava pridržana.