Prof. dr. Semir Bešlija

Chairman of Oncologist Association in BiH

DOBRODOŠLI NA 8. SWOC

Kada smo prije 8 godina odlučili organizovati prvu Sarajevsku zimsku onkološku konferenciju bili smo vođeni željom da izgradimo nove mostove saradnje i prijateljstva među onkolozima u regiji. Vjerovali smo da samo kroz usvajanje novih saznanja, zajedničke projekte i kroz razmjenu ideja i iskustava možemo napredovati i našim pacijentima omogućiti bolje liječenje. Uz pomoć naših prijatelja iz farmaceutskih kompanija koji su, kao i mi, prepoznali važnost saradnje, konferencija je svake godine postajala sve kvalitetnija.

Nakon dvije godine pandemije, profesionalnih izazova sa kojima smo se svi suočili, te dvije Konferencije u virtuelnom obliku, vraćamo se programu “uživo”. Sretni smo i uzbuđeni što možemo ponuditi kvalitet programa i profesionalne interakcije zbog čega je SWOC napravljen i po čemu je bio poznat.

Dobro došli na 8. Sarajevsku zimsku onkološku konferenciju!

Prof. dr. Semir Bešlija
Predsjednik Udruženja onkologa u BiH

ESDO SUPPORTED EVENT

ESO SUPPORTED EVENT

PREDAVAČI

Petak,
Decembar 2, 2022

  Zoom live

Petak, Decembar 2, 2022

Otvaranje konferencije

Decembar 2, 2022  17:00 – 17:15

ASCO i ESMO Highlights

Decembar 2, 2022  17:15 – 18:15

Moderatori

Damir Vrbanec
Prof. dr Semir Bešlija
mr. sci. dr. Anes Pašić
Prof. dr Timur Cerić

Satelitski simpozijum Zlatnog sponzora konferencije – Glosarij CD/MSD

“Pembrolizumab – ključ za više mogućnosti u liječenju melanoma i trostruko negativnog karcinoma dojke”

Decembar 2, 2022 18:15 – 19:15 

Moderatori

Prof. dr Semir Bešlija

Panelisti

Amina Jalovčić-Suljević
Inga Marijanović

Plenarno predavanje

“Savremeni tretman mHSPC”

Decembar 2, 2022 19:15 – 20:00

Panelisti

Jasmin Bektić

Satelitski simpozijum Zlatnog sponzora konferencije – ROCHE

“Promjena paradigme liječenja ranog karcinoma pluća”

Decembar 2, 2022 20:00 – 20:30

Moderatori

Prof. dr Semir Bešlija
Prof. dr Timur Cerić
Prof. dr Mirko Stanetić

Subota,
Decembar 3, 2022

  Zoom live

Subota, Decembar 3, 2022

Novosti u tretmanu gastrointestinalnih tumora (GI)

Decembar 3, 2022 08:30 – 10:00

Imunoterapija u tretmanu tumora gornje probavne cijevi – Janja Ocvirk

Napredak u liječenju bilijarnog trakta – Jasmina Alidžanović

Novi standardi u liječenju hepatocelularnog karcinoma – Bogdan Bogdanović

Moderatori

Borislav Belev
Stjepko Pleština

Panelisti

Janja Ocvirk
Bogdan Bogdanović
Stjepko Pleština
Borislav Belev
Jasmina Alidžanović

Satelitski simpozijum Zlatnog sponzora konferencije – NOVARTIS

“KISQALI: Klinička praksa zasnovana na dokazima”

Decembar 3, 2022 10:00 – 11:00

Panelisti

Prof. dr Semir Bešlija
Prof. dr Timur Cerić
Prim. doc. dr. sc Inga Marijanović
Prof. dr Zdenka Gojković

Pauza za kafu

Decembar 3, 2022 11:00 – 11:15

Tretman trostruko negativnog karcinoma dojke (TNBC)

Decembar 3, 2022 11:15 – 12:00

Panelisti

Prof. dr Semir Bešlija
Vladimir Todorović
Alma Mekić-Abazović
Timur Cerić

Dr. Simona Borštnar

Satelitski simpozijum Zlatnog sponzora konferencije – ROCHE

“Nova era u tretmanu HER2 pozitivnog karcinoma dojke”

Decembar 3, 2022 12:00 – 12:30

Moderatori

Prof. dr Semir Bešlija

Panelisti

Prof. dr Semir Bešlija
Mr. sci. Berisa Hasanbegović
Nina Pirić Raštegorac

Tretman hormonski pozitivnog karcinoma dojke

Decembar 3, 2022 12:30 – 13:15

Panelisti

Berisa Hasanbegović
Ivana Božović Spasojević
Inga Marijanović
Lazar Popović

Satelitski simpozijum Zlatnog sponzora konferencije – PFIZER

“Kliničko iskustvo kao važna potvrda kliničkih ispitivanja”

Decembar 3, 2022 13:15 – 14:15

Kako podaci iz stvarne kliničke prakse mogu komplementirati kliničkim studijima? – Semir Bešlija

Sigurnosni profil i praćenje bolesnika liječenih lijekom Ibrance – Zdenka Gojković

Visceralna bolest i Ibrance, prikaz slučaja – Inga Marijanović

Metastaze u mozgu i Ibrance, prikaz slučaja – Timur Cerić

Panelisti

Semir Bešlija
Zdenka Gojković
Inga Marijanović
Timur Cerić

Pauza za ručak

Decembar 3, 2022 14:15 – 15:15

Urološki tumori

Decembar 3, 2022 15:15 – 16:15

Odabir optimalne sekvence u liječenju karcinoma bubrega – Borislav Belev

Kako danas liječimo lokalno uznapredovali / metastatski karcinom mokraćnog mjehura – Maja Popović

Karcinom prostate – primjeri iz realne kliničke prakse – Jasmin Bektić i Azra Rašić

Diskusija

Moderatori

Timur Cerić

Panelisti

Borislav Belev
Maja Popović
Jasmin Bektić
mr. sci. dr. Azra Rašić

Satelitski simpozijum Srebrenog sponzora konferencije – ASTELLAS

“Pogled kroz različite faze metastatskog raka prostate – gdje je fokus?”

Decembar 3, 2022 16:15 – 17:00

Otvaranje

 

Naše mogućnosti i iskustva u liječenju mCRPC – Dr. Đenana Eminagić

 

Kada najviše dobijemo od nove hormonske terapije – Doc. Dr. Velda Smajlbegović

 

Završna diskusija i zaključci (“take home messages”)

 

Moderatori

Prof. dr. Timur Cerić

Panelisti

Dr. Đenana Eminagić
Doc. Dr. Velda Smajlbegović

Pauza za kafu

Decembar 3, 2022 17:00 – 17:15

Karcinom pluća

Decembar 3, 2022 17:15 – 18:30

Ciljana terapija NSCLC – Mojca Unk

Imunoterapija NSCLC – Mirko Stanetić

Uloga Biomarkera kod NSCLC – Marko Jakopović

Moderatori

Timur Cerić

Panelisti

Mojca Unk
Mirko Stanetić
Marko Jakopović

Satelitski simpozijum Bronzanog sponzora konferencije – AMICUS

“Mjesto panitumumaba u liječenju mCRC”

Decembar 3, 2022 18:30 – 19:00

Moderatori

Prof. dr. Semir Bešlija

Panelisti

mr. sci. dr. Anes Pašić
mr. sci. dr. Azra Rašić

Nedjelja,
Decembar 4, 2022

  Zoom live

Nedjelja, Decembar 4, 2022

Satelitski simpozijum Bronzanog sponzora konferencije – VIATRIS

“Bolji pristup biološkoj terapiji uz pomoć Biosimilara”

Decembar 4, 2022 09:00 – 09:30

Panelisti

Prof. dr. Semir Bešlija
mr. sci. dr. Anes Pašić

Ginekološki tumori

Decembar 4, 2022 09:30 – 10:30

Tretman karcinoma grlića maternice – Jure Knez, Monika Sobočan

Tretman endometrijalnog karcinoma – dr. Selma Subašić-Tanković

Moderatori

mr. sci. dr. Anes Pašić
Berisa Hasanbegović

Panelisti

Jure Knez
Monika Sobočan

dr. Selma Subašić-Tanković

Satelitski simpozijum Bronzanog sponzora konferencije – ZENTIVA

“Važnost i uloga biološki sličnih lijekova Alymsys, Zentiva Pharma”

Decembar 4, 2022 10:30 – 11:00

Panelisti

Prof. dr Semir Bešlija
mr. sci. dr. Anes Pašić

Pauza za kafu

Decembar 4, 2022 11:00 – 11:15

Maligni Melanom

Decembar 4, 2022 11:15 – 12:15

Neoadjuvantna terapija u liječenju malignog melanoma – Janja Ocvirk

Novosti u adjuvantnom liječenju malignog melanoma – Lidija Kandolf

Savremena terapija metastatskog melanoma – Dijana Koprić, Amina Jalovčić – Suljević

 

Panelisti

Janja Ocvirk
Lidija Kandolf
Luka Simetić

Davorin Herceg
Dijana Koprić
Amina Jalovčić-Suljević

Zatvaranje konferencije

Decembar 4, 2022 12:15 – 12:30

SPONSORS

ZLATNI

 SREBRENI

BRONZANI

OSTALI SPONZORI

logo

Kontakt informacije:

Telefon:

+387 33 863 666

E-mail:

Dizajnirano i razvijeno od strane Purple Key

Autorsko pravo ©2021 SWOC. Sva prava pridržana.