swoc 2022

8 - 10. Decembar 2023.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Semir Bešlija

Chairman of Oncologist Association in BiH

DOBRODOŠLI NA 9. SWOC

Kada smo prije 9 godina odlučili organizirati prvu Sarajevsku zimsku onkološku konferenciju, vodili smo se željom da izgradimo nove mostove saradnje i prijateljstva među onkolozima u regionu.

Vjerovali smo da samo usvajanjem novih znanja, zajedničkim projektima i razmjenom ideja i iskustava možemo napredovati i pružiti našim pacijentima bolji tretman.

Uz pomoć naših prijatelja iz farmaceutskih kompanija koji su, kao i mi, prepoznali važnost saradnje, konferencija je iz godine u godinu postajala sve bolja i bolja.

Sretni smo i uzbuđeni što možemo ponuditi kvalitetan program i profesionalnu interakciju  zbog čega je SWOC napravljen i po čemu je poznat.

Dobrodošli na 9. Sarajevsku zimsku onkološku konferenciju!

ESDO SUPPORTED EVENT

ESO SUPPORTED EVENT

PREDAVAČI

Petak,
Decembar 8, 2023

  Zoom live

Petak, Decembar 8, 2023

Otvaranje konferencije

Decembar 8, 2023  16:55 – 17:00

ASCO i ESMO highlights

Decembar 8, 2023 17:00 – 17:45

Predavači

Damir Vrbanec
Semir Bešlija
Timur Cerić
Anes Pašić

Satelitski simpozij platinastog sponzora konferencije – Glosarij CD/MSD

Decembar 8, 2023 17:45 – 18:45

KEYTRUDA® (pembrolizumab) u kliničkoj praksi: gdje smo sada i gdje želimo biti?

Moderatori

Semir Bešlija

Panelisti

Inga Marijanović
Timur Cerić
Anes Pašić

Satelitski simpozij srebrenog sponzora konferencije – Roche

December 8, 2023 18:45 – 19:15

Promjena paradigme u onkologiji: jučer, danas, sutra

Predavači

Semir Bešlija
Timur Cerić
Inga Marijanović

Plenarno predavanje (pozvani predavač) – Sarkomi mekog tkiva

Decembar 8, 2023 19:15 – 20:00

Moderatori

Luka Simetić
Anes Pašić

Predavači

Paolo Casali

Večera dobrodošlice

Decembar 8, 2023 20:00

Subota,
Decembar 9, 2023

  Zoom live

Subota, Decembar 9, 2023

Novosti u liječenju karcinoma probavnog sistema

Decembar 9, 2023 08:30 – 09:40

Moderatori

Ivan Nikolić
Stjepko Pleština

Panelisti

Tanja Mesti
Biljana Kukić
Borislav Belev
Janja Ocvirk
Bogdan Bogdanović

Aktuelne teme: Rodne razlike kod raka debelog crijeva

Decembar 9, 2023 09:40 – 10:00

Predavači

Anes Pašić

Satelitski simpozij platinastog sponzora konferencije – NOVARTIS

Razotkrivanje prednosti lijeka Kisqali u liječenju HR+HER2- metastatskog karcinoma dojke.

December 9, 2023 10:00 – 11:00

Moderatori

Semir Bešlija

Panelisti

Timur Cerić
Zdenka Gojković
Inga Marijanović

Kafe pauza

Decembar 9, 2023 11:00 – 11:15

Karcinom dojke

Decembar 9, 2023 11:15 – 12:30

Neo/adjuvantna terapija za rani HR+/HER2 neg karcinom dojke- vrijeme za promjenu pristupa?

Simona Borštnar

HER2-low karcinom dojke – novi klinički entitet?

Berisa Hasanbegović

Moderator

Semir Bešlija

Panelisti

Ivana Božović Spasojević
Tajana Silovski
Zdenka Gojković

Satelitski simpozij platinastog sponzora konferencije – PFIZER

Decembar 9, 2023 12:30 – 13:30

Are we (RWE) Ready?

Value of RWE in clinical practice

Semir Bešlija  

Understanding clinical trial and RWE for CDK4/6i in HR+/HER2- mBC – Focus on efficacy and effectiveness

Alma Mekić Abazović

Understanding clinical trial and RWE for CDK4/6i in HR+/HER2- mBC – Focus on safety and QoL

Inga Marijanović

From Evidence to Personalisation – clinical cases

Timur Cerić

Moderator

Semir Bešlija

Panelisti

Alma Mekić Abazović
Inga Marijanović
Timur Cerić

Ručak

Decembar 9, 2023 13:30 – 14:30

Satelitski simpozij platinastog sponzora konferencije – BMS

Decembar 9, 2023 14:30 – 15:30

14:30 – 14:35

Imunoterapija u tretmanu malignog melanoma i karcinoma bubrega – uvod

Semir Bešlija  

14:35 – 14:50

Nivolumab (Opdivo) u tretmanu malignog melanoma

Amina Jalovčić-Suljević

14:50 – 15:05

Nivolumab (Opdivo) i ipilimumab (Yervoy) u tretmanu malignog melanoma

Dijana Koprić

15:05 – 15:20

Nivolumab (Opdivo) i ipilimumab (Yervoy) u tretmanu karcinoma bubrega

Timur Cerić

15:20 – 15:30

Diskusija & Zaključak

Moderatori

Semir Bešlija

Panelists

Timur Cerić
Dijana Koprić
Amina Jalovčić-Suljević

Novosti u liječenju uroloških tumora

Decembar 9, 2023 15:30 – 16:30

 

15:30 – 17:45

Metastatski hormonski ovisni karcinom prostate; uzbudljivo doba?

Inga Marjanović

15:45 – 16:00

Savremeni tretman lokalno uznapredovalog I metastatskog urotelijalnog carcinoma; gdje smo zapravo sada

Milena Gnjidić

16:00 – 16:15

Karcinom bubrega – moderni pristup

Borislav Belev

16:15 – 16:30

DISKUSIJA SVI

Moderatori

Timur Cerić

Panelisti

Inga Marjanović
Milena Gnjidić
Borislav Belev

Kafe pauza

Decembar 9, 2023 16:30 – 16:45

Satelitski simpozij zlatnog sponzora konferencije – LILLY

Decembar 9, 2023 16:45 – 17:30

Perspektive trenutnog liječenja karcinoma dojke

 

Smjernice liječenja HR+/HER2- karcinoma dojke

Timur Cerić

Procjena rizika kod pacijentica HR+/HER2-sa ranim rakom dojke

Zdenka Gojković

CDK4/6 inhibitori slični a različiti

Inga Marijanović

Zaključci I diskusija

Semir Bešlija

Moderatori

Semir Bešlija

Panelisti

Timur Cerić
Zdenka Gojković
Inga Marijanović

Novosti u liječenju karcinoma pluća

Decembar 9, 2023 17:30 – 18:30

 

17:30 – 17:45

Trenutni osvrt na ciljanu terapiju NSCLC- gdje idemo ?

Marko Jakopović

17:45 – 18:00

Uloga imunoterapije kod ranog NSCLC; mijenjamo li praksu?

Mirko Stanetić

17:45 – 18:00

Mezotelioma ; ima li promjena u tretmanu?

Šefika Umihanić

18:15 – 18:30

DISKUSIJA SVI

Moderatori

Timur Cerić

Panelisti

Marko Jakopović
Šefika Umihanić
Mirko Stanetić

Satelitski simpozij srebrenastog sponzora konferencije – Takeda

Decembar 9, 2023 18:30 – 19:00

Sekvencioniranjem ALK-inhibitora u liječenju NSCLC do individualiziranog liječenja

18:30 – 18:35

Zašto nam je potreban terapijski slijed u liječenju NSCLC ALK-inhibitorima?

Semir Bešlija

18:35 – 18:45

Mogući terapijski slijed dostupnih ALK-inhibitora i kako do personalizacije u liječenju oboljelih

Timur Cerić

18:45 – 18:55

Mjesto brigatiniba u terapijskom slijedu kod pacijenata oboljelih od NSCLC

Dijana Koprić

18:55 – 19:00

Diskusija i zaključak

Semir Bešlija, Timur Cerić, Šefika Umihanić

Moderatori

Semir Bešlija

Panelisti

Timur Cerić
Šefika Umihanić

Nedjelja,
Decembar 10, 2023

  Zoom live

Nedjelja, Decembar 10, 2023

Aktuelne teme u onkologiji: Mikrobiom

Decembar 10, 2023 09:00 – 09:20

Predavač:

Emir Sokolović

Satelitski simpozij zlatnog sponzora konferencije – Astellas Pharma

Decembar 10, 2023 09:20 – 10:05

Moderatori

Semir Bešlija

Panelisti

Timur Cerić
Inga Marijanović

Novosti u liječenju ginekoloških karcinoma

Decembar 10, 2023 10:05 – 10:50

Moderatori

Tajana Silovski

Predavači

Berisa Hasanbegović
Anes Pašić

Kafe pauza

Decembar 10, 2023 10:50 – 11:05

Aktuelne teme Onkofertilitet

Decembar 10, 2023 11:05 – 11:25

Predavači

Berisa Hasanbegović

Satelitski simpozij srebrenog sponzora konferencije – MEDISON

Decembar 10, 2023 11:25 – 11:55

Tretman uvealnog melanoma

Inga Marijanović

Predavači

Inga Marijanović

Izazovi u liječenju malignog melanoma

Decembar 10, 2023 11:55 – 13:10

Moderatori

Amina Jalovčić Suljević
Luka Simetić

Predavači

Lidija Kandolf
Dijana Koprić
Janja Ocvirk

Aktuelne teme: Umjetna inteligencija u onkologiji

Decembar 10, 2023 13:10 – 13:40

Predavači

Jasminka Hasić Telalović

Zatvaranje konferencije

Decembar 10, 2023 13:40

SPONZORI

PLATINASTI

 ZLATNI

SREBRENI

BRONZANI

logo

Kontakt informacije:

Telefon:

+387 33 863 666

E-mail:

Dizajnirano i razvijeno od strane Purple Key

Autorsko pravo ©2023 SWOC. Sva prava pridržana.